EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНДАВМЕНТ-ФОНДИ ЯК СКЛАДОВІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ
Т. В. Соковець-Макатуха

Назад

УДК: 365

Т. В. Соковець-Макатуха

ЕНДАВМЕНТ-ФОНДИ ЯК СКЛАДОВІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття "ендавмент-фонд" як складового фінансово-кредитного механізму забезпечення населення доступним житлом та можливості його функціонування в Дніпропетровському регіоні. Наведено схему функціонування регіонального ендавмент-фонда забезпечення населення доступним житлом та формування активів на основі дії піраміди благодійників (донорів).

T. V. Sokovets Makatuha

ENDOWMENT FUNDS AS THE FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM PROVIDING PEOPLE WITH AFFORDABLE HOUSING

Summary

The article deals with the essence of the concept of "endowment fund" as a component of financial-credit mechanism providing people with affordable housing and the possibility of its functioning in the Dnipropetrovsk region. These schemes functioning regional endowment fund providing people with affordable housing and forming assets on the basis of the pyramid benefactors (donors).

№ 8 2013, стор. 87 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

Т. В. Соковець-Макатуха

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

T. V. Sokovets Makatuha

graduate student, Dnepropetrovsk State Financial Academy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.