EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМІ ТРАНСКОРДОННИХ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ
М. М. Пінчук

Назад

УДК: 339.7

М. М. Пінчук

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМІ ТРАНСКОРДОННИХ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні питання щодо сутності, видів транскордонних злиттів і поглинань (ЗіП) як одного зі шляхів здійснення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та джерел інформації щодо їхніх обсягів. Висвітлено класифікацію транскордонних ЗіП за часовим критерієм, визначено основні хвилі транскордонних ЗіП. Досліджено динаміку транскордонних ЗіП протягом останніх 7 років та наведено оцінки перспектив зростання даного виду ПІІ у короткостроковій перспективі та фактори, що можуть впливати на ці процеси. Показано вплив глобальної фінансової кризи на обсяги транскордонних ЗіП, особливості їхньої географічної та галузевої структури, показано ключові тенденції цих процесів.

M. M. Pinchuk

PECULIARITIES AND TRENDS IN FOREIGN DIRECT INVESTING IN THE FORM OF CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS

Summary

In this article the author examines theoretical issues of the essence, types of cross-border mergers and acquisitions (M&A) as a way of carrying out foreign direct investment (FDI) and sources of data on them. Time classification of cross-border M&A is shown; waves of this type of FDI are listed. A dynamics of the cross-border M&A during recent 7 years is investigated as well as prospects in the short term and factors, which may affect cross-border M&A. The author shows impact of the global economic crisis on the value of cross-border M&A, their geographical and industrial composition; covers key trends of this process.

№ 8 2013, стор. 102 - 105

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 576

Відомості про авторів

М. М. Пінчук

студент 4 курсу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

M. M. Pinchuk

Undergraduate student, Institute of international relations, Kyiv National Taras Shevchenko University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.