EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЯ
Л. Г. Ліпич, Н. О. Грицюк

Назад

УДК: 338.26

Л. Г. Ліпич, Н. О. Грицюк

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЯ

Анотація

В статті розглядається еволюція поняття "стратегія підприємства" з точки зору десяти шкіл, узагальнено, виділено позитивні та негативні сторони кожної з них та подане власне визначення.

L. G. Lipych, N. A. Gritsuk

APPROACHES TO THE DEFINITION STRATEGY

Summary

This article is about the evolution of the "enterprise strategy" concept from ten schools point of view, in general, the positive and negative aspects of each of them are highlighted and the own definition is presented.

№ 8 2013, стор. 131 - 134

Кількість переглядів: 644

Відомості про авторів

Л. Г. Ліпич

проф., д. е. н., декан економічного факультету, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

L. G. Lipych

prof., Ph.D, Dean of the Faculty of Economics, Eastern National University of Lesya Ukrainian, Lutsk


Н. О. Грицюк

аспірант, Східноєвропейський національнийо університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

N. A. Gritsuk

рost-graduate student Eastern National University of Lesya Ukrainian, Lutsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.