EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ"
А. І. Пишкін

Назад

УДК: 330.341.1/332.12(07)

А. І. Пишкін

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ"

Анотація

AУ статті розглядаються питання сучасної проблеми до трактування "інноваційний потенціал регіону", аналізуються проблеми дослідження інноваційного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону та пропонується визначити інноваційний потенціал регіону як системну сукупність матеріально-технічних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів.

A. I. Pyshkin

MODERN PROBLEMS INTERPRETATION NOTION ARE "INNOVATIVE POTENTIAL OF REGION"

Summary

In the article the questions of modern problem to interpretation are examined "innovative potential of region", the problems of research of the innovative providing of socio-economic development of region are analysed and it is suggested to define innovative potential of region as a system aggregate of resources material and technical, intellectual and informative.

№ 8 2013, стор. 139 - 141

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 543

Відомості про авторів

А. І. Пишкін

аспірант кафедри економіки підприємства, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Луганськ

A. I. Pyshkin

рost-graduate student Department of Еconomy of enterprise, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.