EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
А. Ю. Рамський

Назад

УДК: 338.2;330.322.12:330.55

А. Ю. Рамський

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Анотація

Статтю присвячено окремим теоретико-методологічним аспектам формування інвестиційного потенціалу домогосподарств. Значну увагу приділено питанням систематизації та уточненню розрізнених й суперечливих підходів до основоположних категорій, зокрема заощаджень, інвестиційних ресурсів та інвестиційного потенціалу домогосподарств. Запропоновано періодизацію формування інвестиційного потенціалу. Розглянуто питання мотивації до інвестування. Обгрунтовано основні положення концептуального підходу економічної рівноваги на ринку інвестицій (ринковий підхід).

A. Ramsky

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF INVESTMENT POTENTIAL HOUSEHOLDS IN HISTORICAL PERSPECTIVE

Summary

The article is devoted to theoretical and methodological principles of investment potential households. Special attention paid on problems of systematization and refinement of disparate and contradictory approaches to fundamental categories, including savings, investment resources and investment potential households. Having estimated the formation of investment potential. Questions of motivation to invest. The conceptual approach of economic equilibrium in the investment market (market approach) is motivated.

№ 9 2013, стор. 16 - 20

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 453

Відомості про авторів

А. Ю. Рамський

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

A. Ramsky

PhD, Associate Professor of Finance Kyiv National University of Technologies and Design

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.