EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ЗЕМЛІ ПРИ ЗІСТАВЛЕННІ ЦІН ПРОДАЖУ ПОДІБНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Ю. Ф. Дехтяренко, Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палеха

Назад

УДК: 332.3

Ю. Ф. Дехтяренко, Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палеха

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ЗЕМЛІ ПРИ ЗІСТАВЛЕННІ ЦІН ПРОДАЖУ ПОДІБНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Анотація

У результаті проведеного аналізу помилок, виявлених членами державної екзаменаційної комісії у звітах про стажування, викладені конкретні пропозиції щодо поліпшення якості звітів на основі статистичного аналізу ринку землі, сутність якого полягає в застосуванні сучасних економіко-математичних та статистичних моделей для визначення вартості земельної ділянки на підставі даних про ціни продажу земельних ділянок аналогів та їх кількісних характеристик.

Y. Dechtyarenko, Y. Mantsevitch, Y. Palekha

EXPERT MONETARY ASSESSMENT OF LAND PARCELS PROVIDING, BASED ON THE USE OF STATISTICAL ANALYSIS OF THE LAND MARKET BY COMPARING SALE PRICES OF SIMILAR LANDS

Summary

The analysis of errors, identified by members of the State Examination Commission reports on scholarships, provide specific suggestions for improving the quality of reports based on the statistical analysis of the land market, the essence of which is the use of modern economic-mathematical and statistical models to determine the value of the land on the basis of the sale price of land-analogues and their quantitative characteristics.

№ 9 2013, стор. 38 - 42

Кількість переглядів: 512

Відомості про авторів

Ю. Ф. Дехтяренко

к. е. н., доцент, заст. начальника відділу стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення Національної академії державного управління при Президентові України

Y. Dechtyarenko


Ю. М. Манцевич

д. е. н., доцент, зав. секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

Y. Mantsevitch


Ю. М. Палеха

д. г. н., доцент, заступник директора з наукової роботи Державного підприємства "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя

Y. Palekha

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.