EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧ ДО ДЕРЖАВНОГО УСПІХУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМОРІ
О. І. Ковалів

Назад

УДК: 332.2: 332.54

О. І. Ковалів

КЛЮЧ ДО ДЕРЖАВНОГО УСПІХУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМОРІ

Анотація

У даній публікації узагальнено деякі нетрадиційні напрацювання автора щодо пошуку шляхів до успіху в звершенні земельної реформи в Україні. Автор доводить, що "ключ" до розв'язання наявних проблем і неузгоджень із бажаного розвитку Української держави, в тому числі в сільській місцевості та в аграрному секторі економіки, криється в питаннях землі та її природних ресурсів. Таке твердження базується на тому, що відповідно до Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу і являються єдиним Основним національним багатством, що перебувають під особливою охороною держави. Головним заходом у досягненні успіху вважається проведення комплексних і системних реформувань у процесі здійснення державної регуляторної політики України.

Aleksander Kovaliv

KEY TO STATE SUCCESS LIES IN NATIONAL PANTRY

Summary

This publication summarizes certain innovative developments in seeking a solution to success in the accomplishment of land reform in Ukraine. The author proves that the "key" to solving existing challenges and disagreements with the desired development of the Ukrainian state, including in rural areas and in the agricultural sector, lies in matters of land and its natural resources. This assertion is based on the fact that according to the Constitution of Ukraine, the land, minerals, air, water and other natural resources located within the territory of Ukraine, the continental shelf natural resources of exclusive (maritime) economic zone are the Ukrainian nation property and the only major national treasure under special state protection. The main measure to success is carrying out comprehensive and systematic reforms under the regulatory policy implementation in Ukraine.

№ 9 2013, стор. 87 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 530

Відомості про авторів

О. І. Ковалів

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

Aleksander Kovaliv

PhD in Economics, Senior scientific Researcher, Head of the Department of Intellectual Property and Marketing Innovation, at the Institute of Agroecology and Nature Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.