EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
, , О. Ю. Лук'янова

Назад

УДК: 690:658.5.011

, , О. Ю. Лук'янова

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуті різні існуючі сьогодні підходи до управління, дана їх характеристика, показані особливості та переваги використання процесного підходу на сучасному етапі. Визначено його роль у формуванні системи сталого розвитку, виявлено проблеми та можливі напрями застосування. Охарактеризована специфіка формування процесного менеджменту для підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств, поліпшення якості і підвищення швидкості прийняття управлінських рішень, а також отримання базису стандартизації за вимогами ISO 9001:2008, що дає право для повноцінного функціонування економічних суб'єктів і партнерства в європейському ринковому просторі відповідно до існуючих там умов. Зроблені рекомендації по застосуванню процесного підходу, як елемента системи формування сталого розвитку будівельних підприємств в України.

O. Y. Lukyanova

PROCESS APPROACH USE AS AN ELEMENT OF CONSTRUCTION COMPANIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT SYSTEM FORMING

Summary

The article describes various nowadays existing management approaches, gives their characteristics, and browses process approach features and benefits for today. Sustainable development formation conditions process approach role is described, its problems and possible application areas were mentioned. Construction companies process management efficiency improvement specificity and decision making speed and quality increasing are characterized. Process management implementation is also showed as an ISO 9001:2008 standardization requirements basis, which gives opportunities for economic entities full operation and partnerships in European market space under existing conditions there. It is given recommendations for process approach use as an element of construction companies' sustainable development system forming in present Ukraine.

№ 9 2013, стор. 95 - 97

Кількість переглядів: 370

Відомості про авторів

, , О. Ю. Лук'янова

старший викладач кафедри економічної теорії, Інститут економіки та управління Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

O. Y. Lukyanova

Senior Lecturer of Chair of Economic Theory Іnstitute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.