EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ)
Г. В. Дмитренко

Назад

УДК: 351.82

Г. В. Дмитренко

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ)

Анотація

Ринок фінансових послуг України еволюційно проходить етапи свого формування. Ринок банківських послуг і банківський сектор у цілому пережили значні реформи і зараз більш-менш стабільно функціонують. Небанківські ж фінансові послуги та установи, які їх надають, сьогодні лише розвиваються, не працюють на широку громадськість.
Такий стан розвитку ринку фінансових послуг в Україні неповною мірою відповідає загальносвітовим тенденціям, що призводить до його суттєвого відставання, неконкурентоспроможності, ізольованості та неготовності увійти у глобальну фінансову систему. А це може негативно вплинути на розвиток національної економіки, місце України у світовому економічному просторі.

G. Dmitrenko

LEGAL- REGULATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS (PROBLEMS AND SOLUTIONS)

Summary

Market Financial Services Ukraine is evolutionarily stages of formation. Market banking services and banking sector as a whole experienced significant reforms and is now more or less stable functioning. Non-banking financial services and the same institutions that provide them, today only developing not work for the general public.
This state of the financial services market in Ukraine not fully responsible global trend that leads to its substantial backlog, uncompetitveness, isolation and unwillingness to enter into the global financial system. This may adversely affect the development of the national economy, Ukraine's place in the world economy.

№ 9 2013, стор. 130 - 133

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 499

Відомості про авторів

Г. В. Дмитренко

доктор наук державного управління, директор департаменту регулювання та Нагляду за кредитними установами та Бюро кредитних історій Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у Сфері ринків фінансових послуг

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation The areas of financial services

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.