EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВЩИНИ (ПЕРСПЕКТИВА, ПЛАН ДІЙ, НЕОБХІДНІСТЬ)
А. П. Федорук

Назад

УДК: 351.85

А. П. Федорук

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВЩИНИ (ПЕРСПЕКТИВА, ПЛАН ДІЙ, НЕОБХІДНІСТЬ)

Анотація

Стаття присвячена написанню плану дій подальшого розвитку села, селища, міста, області, а саме Програмі соціально-економічного та культурного розвитку, в якій визначені основні заходи щодо розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери у 2013 році, відповідно до завдань, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями та дорученнями голови Київської облдержадміністрації. Представлені прогнозні показники соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2014—2015 роки.

A. P. Fedoruk

SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL DEVELOPMENT OF KIEV REGION (PERSPECTIVE, PLAN, NECESSITY)

Summary

This article is devoted to writing an action plan for further development of the village, town, city, region. Namely program of socio-economic and cultural development, which identifies the key measures of the leading sectors of the industrial and social sector in 2013, according to the tasks provided for acts of the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv Regional Council resolutions, instructions and orders of the head of the Kiev RSA.
Forecast indicators of socio-economic and cultural development of the Kiev region in the years 2014—2015.

№ 9 2013, стор. 153 - 156

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 528

Відомості про авторів

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

A. P. Fedoruk

Competitor Department of Economic Policy National Academy of Public Administration When the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.