EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
О. О. Полєтаєв

Назад

УДК: 330.322(477)

О. О. Полєтаєв

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто іноземні інвестиції як економічне явище. Досліджено їх види та індикатори вимірювання відповідно до нормативно-правових актів України. Було виокремлено сприятливі та несприятливі фактори, що впливають на обсяги залучення іноземних інвестицій. Проведено аналіз статистичних даних щодо галузевої та географічної структури залучення іноземного капіталу. Виявлено основні проблеми залучення іноземних інвестицій та зазначено напрями їх вирішення. Запропоновано шляхи вдосконалення державної політики, спрямованої на активізацію залучення іноземних інвестицій та створення сприятливого інвестиційного клімату України.

O. O. Poletaev

FINANCIAL ASPECTS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article considers foreign investment as an economic phenomenon. It studied their types and indicators of measurement, according to the normative and legal acts of Ukraine. It singled out the favorable and unfavorable factors affecting the volume of foreign investments. It analyzed statistical data on sectoral and geographical structure of attracting foreign capital. It exposed basic problems of attracting foreign investment and indicated directions for their solution. It also includes ways of improving state policy aimed at enhancing the attraction of foreign investment and the creation of a favorable investment climate in Ukraine.

№ 10 2013, стор. 21 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 667

Відомості про авторів

О. О. Полєтаєв

к. е. н., доц. кафедри фінансів, обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

O. O. Poletaev

Ph.D., assistant professor of finance, accounting and auditing department, Black Sea State University named after Petro Mohyla

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.