EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ УКРАЇНИ: ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО П(С)БО ДО МСФЗ
С. І. Дробязко

Назад

УДК: 657.37

С. І. Дробязко

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ УКРАЇНИ: ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО П(С)БО ДО МСФЗ

Анотація

Розглядаються зміни у складанні фінансової звітності, які відбулись з прийняттям Національного П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та їх відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності. Визначені перспективи узгодження діючих П(С)БО до норм прийнятого Національного П(С)БО 1 та подальшого трансформування звітності до норм МСФЗ.

S. I. Drobyazko

UKRAINIAN FINANCIAL STATEMENTS: FROM UKRAINIAN ACCOUNTING STANDARDS TO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IAS)

Summary

The examined change in drafting of the financial reporting, which happened with acceptance the National Accounting standard 1 the "General requirements to the financial reporting" and their accordance the International Accounting Standards (IAS). The prospects concordance of operating Ukrainian Accounting standards are certain to the norms accepted the National Accounting standard 1 and subsequent transformation of accounting under right IAS.

№ 10 2013, стор. 37 - 39

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 636

Відомості про авторів

С. І. Дробязко

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

S. I. Drobyazko

PhD in Economics, Associate Professor Department of industrial economy and management engineering Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnеpropetrovsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.