EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
А. Б. Стефанишина

Назад

УДК: 336.71

А. Б. Стефанишина

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Представлено стратегічні напрями якісної зміни базових компонентів банківського менеджменту для формування комплексу превентивних заходів щодо збереження фінансової стійкості кредитних організацій. Розроблено авторську методику оцінки фінансової стійкості комерційних банків в умовах глобальної економічної нестабільності на основі публічної звітності. Представлено методичні рекомендації щодо визначення вірогідності дефолта кредитної організації з урахуванням рекомендацій Базеля ІІ.

A. B. Stefanyshyna

FEATURES SECURE FINANCIAL STABILITY OF DOMESTIC BANKS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Summary

Presented strategic directions qualitative change in the basic components of bank management to form a complex of preventive measures to preserve financial stability of credit institutions. A methodology for assessing the author's financial stability of commercial banks during the global economic instability based on public statements. Presented guidelines for determining the probability of default of the credit institution, taking into account the recommendations of Basel II.

№ 10 2013, стор. 89 - 93

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 702

Відомості про авторів

А. Б. Стефанишина

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

A. B. Stefanyshyna

postgraduate, the Banking University of the National Bank of Ukraine (city of Kyiv)

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.