EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЇ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Р. Р. Ларіна, О. Ю. Лук'янова

Назад

УДК: 658.5.011

Р. Р. Ларіна, О. Ю. Лук'янова

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЇ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті розглянуті особливості функціонування вітчизняної економіки на сучасному етапі її розвитку. Обгрунтовано необхідність інтеграції України в європейський простір. Доведено необхідність адаптації, трансформації, реформування господарюючих суб'єктів у відповідності з існуючими у світі нормами, розвиток партнерства державного і приватного секторів. Як єдиний базис для формування конвергенційної взаємодії запропоновано використовувати процесний підхід. Для мінімізації ризиків при проектуванні бізнес-процесів аргументовано необхідність застосування стандартів ISO 31000:2009, ISO / IEC 31010:2009, ISO 8402. Запропоновано механізм кореляції процесного менеджменту та управління ризиками.

R. R. Larina, O. Y. Lukyanova

PROCESS MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT CORRELATION PECULIARITIES IN BUSINESS ENTITIES

Summary

In the article national economy functioning peculiarities were summarized for nowadays development stage. European Economic Community Ukraine's integration necessity rationale was given. Economic entities adaptation, transformation and reformation needs were proved in accordance to the world-wide business regulations, public and private sector partnership development. Process approach was suggested as unified convergence cooperation forming basis. To minimize risks during business processes design it is need to apply ISO 31000:2009, ISO / IEC 31010:2009, ISO 8402 standards recommendations. It was suggested process management and risk management correlation mechanism.

№ 11 2013, стор. 15 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 548

Відомості про авторів

Р. Р. Ларіна

академік Академії економічних наук України, член-кореспондент Академії технологічних наук України,доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою менеджменту, Інститут економіки і управління Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

R. R. Larina

Academician of Academy of Economic Sciences of Ukraine, Corresponding Member of the Academy of Technological Sciences of Ukraine, Doctor of Economic Sciences, Professor Institute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta


О. Ю. Лук'янова

старший викладач кафедри економічної теорії, Інститут економіки та управління Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

O. Y. Lukyanova

Senior Lecturer of Chair of Economic Theory Іnstitute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.