EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
С. А. Петровська

Назад

УДК: 330.322:332.142.6

С. А. Петровська

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

Анотація

У статті на базі узагальнення теоретичних основ визначено поняття "інвестиційна привабливість регіону" й сформовано основні вимоги до показників оцінки інвестиційної привабливості регіону. Встановлено, що сьогодні в Україні практично не існує підходів до оцінки інвестиційної привабливості регіону, які б ураховували екологічну складову. Обгрунтовано необхідність включення складової екологічного стану регіону в оцінку інвестиційної привабливості. Розроблено систему показників для оцінки інвестиційної привабливості регіону, яка на відміну від існуючих враховує показники екологічної складової.

S. A. Petrovs'ka

FORMING THE SYSTEM OF INDICATORS TO THE EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION TAKING INTO ACCOUNT THE ENVIRONMENTAL ASPECT

Summary

In the article based on the generalization of the theoretical foundations defined the notion "investment attractiveness of the region" and formed the basic requirements for the indicators to the evaluation of investment attractiveness of the region. Established that in Ukraine there are practically no approaches to the evaluation of investment attractiveness of the region that take into account the environmental aspect. The necessity of incorporating environmental aspect of the region in the evaluation of investment attractiveness is based. The system of indicators to the evaluation of investment attractiveness of the region which unlike existing consider the environmental aspect is worked out.

№ 11 2013, стор. 26 - 31

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

С. А. Петровська

економіст, Сумська обласна організація "Всеукраїнська спілка вчених-економістів"

S. A. Petrovs'ka

economist, Sumy regional organization "The Ukrainian Economic Organization of Scientists"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.