EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
А. О. Дубас, Л. А. Новікова

Назад

УДК: 330.332.3:644.6](100+477)(045)

А. О. Дубас, Л. А. Новікова

МЕХАНІЗМ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Розглянуто методику аналізу стану та динаміки забезпеченості житлово-комунального господарства інвестиційними ресурсами. Визначено поетапність здійснення процесу формування інвестиційних ресурсів галузі з оцінкою ступеня відповідності потреб та можливостей у інвестиційних ресурсах ЖКГ, а отже, сформовано основу для прийняття рішення щодо економічно обгрунтованого вибору механізму інвестування галузі.

А. О. Dubas, L. A. Novikova

THE MECHANISM OF INVESTING ENTERPRISES WELL-BEING OF COMMUNAL ECONOMY

Summary

The method of analysis of the state and dynamics of material well-being of communal economy investment resources is considered. Certainly the stage-by-stage of realization of process of forming of investment resources of industry is with the estimation of degree of accordance of necessities and possibilities in the investment resources of СЕ, and consequently, basis is formed for a decision-making in relation to the economic grounded choice mechanism of investing of industry.

№ 11 2013, стор. 35 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 348

Відомості про авторів

А. О. Дубас

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Київський університет управління та підприємництва

А. О. Dubas

candidate of economic sciences, assistant professor department of business economics, Kyiv University of Management and Entrepreneurship


Л. А. Новікова

старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування, Київський університет управління та підприємництва

L. A. Novikova

senior teacher department of management and administration, Kyiv University of Management and Entrepreneurship

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.