EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ МЕТОДИК
О. О. Вертелєва

Назад

УДК: 005.336.6:005.332.4(477)

О. О. Вертелєва

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ МЕТОДИК

Анотація

Проведено дослідження існуючих міжнародних рейтингових методик оцінки конкурентоспроможності країн. Зроблена оцінка конкурентних позицій України відповідно до цих методик та виявлено основні фактори впливу на міжнародні рейтинги нашої держави. Проаналізовано конкурентні переваги національної економіки та запропоновано шляхи підвищення її конкурентоспроможності.

O. Vertelievа

EVALUATION OF UKRAINE'S COMPETITIVENESS POSITIONS ON THE BASIS OF INTERNATIONAL RATING METHODOLOGIES

Summary

Research of existing international rating methodologies of assessment of the competitiveness of countries. The estimation of the competitive position of Ukraine in accordance with these procedures and identifying the major factors influencing our state rankings. Analysis of the competitive advantages of the national economy and suggestion of ways to improve its competitiveness.

№ 11 2013, стор. 83 - 87

Кількість переглядів: 321

Відомості про авторів

О. О. Вертелєва

студентка економічного факультету, спеціальність "Економічна кібернетика", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, стажер Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства аграрної політики та продовольства України

O. Vertelievа

student, Kyiv National Taras Shevchenko University, faculty of economics, Department of economic cybernetics, an intern of the Department of foreign economic relations of Ministry of agrarian policy and food of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.