EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОМАДСЬКА РАДА — КЛЮЧОВИЙ СУБ'ЄКТ ДІАЛОГУ ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
С. В. Циц

Назад

УДК: 342.553(477)

С. В. Циц

ГРОМАДСЬКА РАДА — КЛЮЧОВИЙ СУБ'ЄКТ ДІАЛОГУ ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Анотація

У статті проведено загальний аналіз формування та діяльності громадських рад при органах державної влади. Визначено основні завдання та функції, які виконують досліджувані консультативно-дорадчі органи. Відображено приклади формування діалогу громадських рад з органами державної влади. Окреслено проблеми функціонального та законодавчого врегулювання діяльності громадських рад.

S. V. Tsyts

PUBLIC COUNCIL — A KEY SUBJECT OF PUBLIC DIALOGUE WITH PUBLIC AUTHORITIES

Summary

This article presents a general analysis of the formation and activity of councils in the state. The main tasks and functions performed by investigating advisory bodies are outlined. Examples of the formation of community councils dialogue with public authorities are displayed. The problems of functional and legislative regulation of public councils are discussed.

№ 11 2013, стор. 88 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 575

Відомості про авторів

С. В. Циц

кандидат наук з державного управління, начальник юридичного відділу апарату Хмельницької обласної державної адміністрації

S. V. Tsyts

candidate of sciences from public administration, head of the legal Department of the Khmelnitsky Regional State Administration

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.