EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СЛУЖБ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ
С. О. Гур'єв, М. Д. Близнюк, П. Б. Волянський, Г. Г. Рощін, М. М. Михайловський, А. В. Терент'єва

Назад

УДК: 351.7+614.8

С. О. Гур'єв, М. Д. Близнюк, П. Б. Волянський, Г. Г. Рощін, М. М. Михайловський, А. В. Терент'єва

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СЛУЖБ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

Наведено результати аналізу нормативно-правового забезпечення функціонування медицини катастроф територіального рівня на першому етапі впровадження Кодексу України про цивільний захист і Закону України "Про екстрену медичну допомогу".

S. O. Guriev, M. D. Blysniuk, P. B. Volyanskiy, G. G. Rostchin, M. M. Mykhailoskyi, A. V. Terentieva

LEGISLATIVE REGULATION OF THE TERRITORIAL SERVICES OF DISASTER MEDICINE AT THE FIRST STAGE OF REFORM OF PUBLIC HEALTH

Summary

In the article was described the analysis of law service developing of disaster medicine at the region level in first stage of providing the Codex of Civil Protection and Law of Ukraine "For Emergency Medical Aid".

№ 11 2013, стор. 97 - 101

Кількість переглядів: 322

Відомості про авторів

С. О. Гур'єв

д. мед. н., професор, заступник директора, Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

S. O. Guriev

Doctor of Medicine, Professor, Chief Assistant of State Union "Ukrainian scientifical and practical center of emergency medical aid and disaster medicine, Ministry of Public health of Ukraine"


М. Д. Близнюк

заступник директора, Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

M. D. Blysniuk

Chief Assistant of State Union "Ukrainian scientifical and practical center of emergency medical aid and disaster medicine, Ministry of Public health of Ukraine"


П. Б. Волянський

к. м. н., доцент, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

P. B. Volyanskiy

Candidate of Medical Science, Associate Professor, Associate Professor of Dept. of public service, management and international projects, Institute of public administration of sphere of civil protection


Г. Г. Рощін

д. мед. н., професор, завідувач кафедри медицини катастроф, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

G. G. Rostchin

Doctor of Medicine, Professor, Chief of Dept. disaster medicine, national Academy of Post-Graduate Education named by P.L. Shupik


М. М. Михайловський

к. т. н., доцент, провідний науковий співробітник, Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

M. M. Mykhailoskyi

Candidate of Technical Science, Associate Professor, leading researcher of State Union "Ukrainian scientifical and practical center of emergency medical aid and disaster medicine, Ministry of Public health of Ukraine"


А. В. Терент'єва

д. держ. у., старший науковий співробітник, завідувач кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

A. V. Terentieva

Doctor of Public Administration, Senior Researcher, Chief of Dept. of public service, management and international projects, Institute of public administration of sphere of civil protection

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.