EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУСПІЛЬНА ПІДТРИМКА ВЛАДИ — ОСНОВА НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
А. І. Кохан

Назад

УДК: 351:328.18]:34

А. І. Кохан

СУСПІЛЬНА ПІДТРИМКА ВЛАДИ — ОСНОВА НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Анотація

У статті надається визначення та досліджується суть поняття "суспільна підтримка", її роль у забезпеченні суспільної стабільності, умови її формування та механізми державного регулювання комунікативними процесами. Розкрито взаємозв'язок між врахуванням суспільної думки у процесі прийняття рішень та забезпеченням суспільної підтримки, розглянуто механізми державного регулювання комунікацій у процесі розвитку суспільної думки.

A. I. Kokhan

PUBLIC SUPPORT OF GOVERNMENT — THE BASIS OF A NEW MANAGEMENT PHILOSOPHY

Summary

The article defines and investigates the essence of the "social support" concept and its role in social stability insurance, the conditions of its formation and mechanisms of communication processes regulation are present in the article. The relationship between public opinion in the decision-making process and public support, the mechanisms of state regulation of communications in the development of public opinion are revealed.

№ 11 2013, стор. 126 - 129

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 579

Відомості про авторів

А. І. Кохан

аспірант кафедри публічної політики та управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. I. Kokhan

Postgraduate student of Public Policy and Management Department National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.