EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ СТВОРЕННІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРУКТУРИ
І. Я. Погрібний

Назад

УДК: 338

І. Я. Погрібний

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ СТВОРЕННІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРУКТУРИ

Анотація

У статті розглянуті питання особливостей бухгалтерського обліку і проведення оцінки основних засобів підприємств при створенні вертикально-інтегрованих системно-орієнтованих структур.
Розглянуті особливості визначення справедливої ринкової вартості основних засобів з метою її відображення в даних бухгалтерського обліку в процесі реструктуризації та об'єднання однотипних виробництв у вертикально-інтегровану системно-орієнтовану структуру для передачі майна з балансів окремих виробництв на баланс об'єднання.
Запропоновані спеціальні підходи для встановлення реальної ціни активів підприємств з метою удосконалення бухгалтерського обліку при створенні вертикально-інтегрованих системно-орієнтованих структур, виходячи з необхідності визначення корисності і, відповідно, подальшого використання активів підприємства.

I. Ya. Pogribniy

FEATURES OF CONDUCT OF RECORD-KEEPING AND LEADTHROUGH OF ESTIMATION OF THE FIXED ASSETS OF ENTERPRISES AT CREATION APEAK COMPUTER-INTEGRATED SYSTEM-ORIENTED STRUCTURES

Summary

In the article the considered questions of features of record-keeping and leadthrough of estimation of the fixed assets of enterprises are at creation apeak computer-integrated sistemno- of the oriented structures.
Considered features of determination of fair market value of the fixed assets with the purpose of its reflection in information of record-keeping in the process of restructuring and association of of the same type productions in apeak computer-integrated system-oriented structure for the transfer of property from balances of separate productions on balance of association.
The special approaches are offered for establishment of the real cost of assets of enterprises with the purpose of improvement of record-keeping at creation apeak computer-integrated sistemno- of the oriented structures, coming from the necessity of determination of utility, accordingly, subsequent use of assets of enterprise.

№ 12 2013, стор. 4 - 7

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 460

Відомості про авторів

І. Я. Погрібний

д. е. н., зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, Вінницький фінансово-економічний університет

I. Ya. Pogribniy

d. e. n., zav by the department of record-keeping and audit, VFEU

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.