EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ НАЛАГОДЖЕННЯ СУБ'ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА
В. І. Кифяк

Назад

УДК: 334.7

В. І. Кифяк

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ НАЛАГОДЖЕННЯ СУБ'ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Анотація

У статті обгрунтована необхідність налагодження суб'єктної взаємодії як основи розвитку аграрних відносин. Визначено сутність та структуру інституції державного регулювання суб'єктної взаємодії як складової інституційного механізму розвитку аграрного сектора. Запропоновано шляхи втілення гетерархічної концепції з метою вдосконалення інституційного механізму налагодження соціального аграрного діалогу.

V. Kyfyak

INSTITUTIONAL MECHANISM FOR ESTABLISHING OF SUBJECTIVE INTERACTION OF AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The necessity for subjective interaction as the basis of development of agrarian relations is justified in the article. The essence and structure of the institutions of government regulation of subjective interaction as part of the institutional mechanism of the agricultural sector are identified. The ways of implementing of concept of multiple structure for improving of the institutional framework of establishing of agrarian social dialogue are proposed as well.

№ 12 2013, стор. 19 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

В. І. Кифяк

асистент, аспірант кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

V. Kyfyak

assistant of Economics Department, Chernivtsi Yuriy Fed'kovich National University, Chernivtsi

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.