EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В. А. Ільяшенко

Назад

УДК: 336.22

В. А. Ільяшенко

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено сутність фінансової політики та її складових. З'ясовано, що держава здійснює пряме регулювання соціально-економічних процесів шляхом встановлення мінімальних соціальних гарантій (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, розмір мінімальної пенсії тощо), проведення амортизаційної політики. Доведено, що реалізація дієвої фінансової політики дає змогу вирішити низку важливих завдань на рівні галузей, споживачів та суспільства.

V. A. Iliashenko

FISCAL POLICY AS A COMPONENT OF STATE REGULATION OF ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article with deals the nature of fiscal policy and its components. It is shown that the state has a direct regulation of socioeconomic processes by setting minimum social guarantees of the depreciation policy. It is shown that the implementation of an effective financial policy you can solve a number of important tasks at the level of industries, consumers and society.

№ 12 2013, стор. 32 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 602

Відомості про авторів

В. А. Ільяшенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

V. A. Iliashenko

Dr. in Public Administration, Professor, Department of Finance and Credit Classic Private University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.