EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
В. П. Чайковська

Назад

УДК: 65.012.8:368.03

В. П. Чайковська

ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано сучасні погляди на поняття фінансової надійності страхових організацій, оцінено достатність рівня фінансової надійності страховиків України за допомогою оцінки власного капіталу, страхових резервів, активів, частки перестрахування страховими компаніями та встановлено рівень дотримання ними критеріїв забезпечення фінансової надійності.

V. P. Chaykovska

THE ESTIMATION OF FINANCIAL RELIABILITY PROVIDING OF UKRAINIAN INSURANCE ORGANIZATIONS

Summary

In the article modern looks are analysed to the concept of financial reliability of insurance organizations, the sufficientness of level of financial reliability of insurers of Ukraine is appraised by the estimation of property asset, insurance backlogs, assets, by insurance companies and the level of observance is set by them criteria of providing of financial reliability.

№ 12 2013, стор. 36 - 39

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 530

Відомості про авторів

В. П. Чайковська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

V. P. Chaykovska

PhD, Associate Professor, Department of Finance, Vinnitsa trade and economic institute KNTEU

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.