EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В. В. Лаврененко, І. В. Аніськіна

Назад

УДК: 334.02

В. В. Лаврененко, І. В. Аніськіна

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Розглянуто сутність поняття клієнт-орієнтованого підходу до управління підприємством у рамках підвищення конкурентоспроможності підприємства. Визначено особливості використання даного підходу та його складові. Висвітлено суть концепцій TQM та CRM як найбільш популярних при впровадженні клієнт-орієнтованого підходу. Описано переваги та недоліки клієнт-орієнтованого управління на підприємстві.

V. Lavrenenko, I. Aniskina

THE CORE AND THE COMPONENTS OF THE CLIENT-ORIENTED ENTERPRISE MANAGEMENT

Summary

The core of the client-oriented approach to the enterprise management in the context of increase of competitiveness is considered. The peculiarities of this approach in use and its components are revealed. TQM and CRM concepts as the most popular when the client-oriented approach is being implemented are clarified. The advantages and lacks of the client-oriented enterprise management are described.

№ 12 2013, стор. 58 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

В. В. Лаврененко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

V. Lavrenenko

c. e. s., docent, docent of Enterprise Economics Department, Kyiv National Economic University n.a. V. Hetman


І. В. Аніськіна

магістр, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

I. Aniskina

Master, Kyiv National Economic University n.a. V. Hetman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.