EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
С. О. Тульчинська, І. І. Свистун

Назад

УДК: 334.723.6

С. О. Тульчинська, І. І. Свистун

ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проводиться аналіз фінансового забезпечення науки України;оцінюється фінансова підтримка науки України з боку держави; здійснюється порівняння обсягів фінансування науки в Україні та розвинутих країнах Європи та США; простежуються можливості введення додаткового фінансування науково-дослідних закладів, на основі практичного досвіду європейських країн. Розглянуто основні напрями фінансових потоків, їх ефективність та пріоритетність.
У роботі коментуються закони України щодо фінансування закладів науки і наведені реальні цифри фінансових надходжень, їх порівняння з запланованими; сформульовано можливі загрози подальшого зменшення інвестування в науку України; виявляються необхідні умови для інноваційного розвитку держави.
Дослідження доводить, що на сьогоднішній день фінансування науки в Україні здійснюється не на належному рівні та не в повному обсязі; продемонстровано, що значне відставання в фінансуванні наукової діяльності в Україні порівняно із низкою країн світу вимагає прийняття виважених рішень з боку держави та реалізації якісних змін у підходах щодо залучення альтернативних джерел фінансування.

S. Tulchinskaya, I. Svystun

FUNDING OF PUBLIC RESEARCH INSTITUTIONS IN UKRAINE

Summary

This paper analyses the financial support of science in Ukraine, estimates the financial support of science of Ukraine by government; compares the funding of science in Ukraine with the developed countries of Europe and the USA and posts possible ways of attracting additional funding for research institutions based on evidence from European countries. The main areas of financial flows, performance,and priority were shown.
The paper comments on Ukrainian laws pertaining to the financing of science and provides actual expenditure data in comparison to planned expenditure data. Also discussed is the potential threat of further reducing investment in the science of Ukraine and the effects on the necessary conditions for innovation development.
Research shows that current provision of funding of science in Ukraine is not sufficient and not effectively disseminated. There is evidence of a significant gap in research funding in Ukraine compared with a number of other countries. The closing of this gap would require increased governmental attention as well as quality changes in approaches to attract alternative sources of funding.

№ 12 2013, стор. 62 - 64

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 550

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

S. Tulchinskaya

Ph.D. Economics, Associate Professor of Economics and Entrepreneurship Department , National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"


І. І. Свистун

магістранка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

I. Svystun

Master student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.