EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАРИФНОЇ РЕФОРМИ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
О. Ю. Корчміт

Назад

УДК: 354.465.4

О. Ю. Корчміт

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАРИФНОЇ РЕФОРМИ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Проведено аналіз механізмів соціальної підтримки домогосподарств з оплати житлово-комунальних послуг у країнах Європейського Союзу. Доведено доцільність запозичення європейського досвіду щодо забезпечення адресності соціальної допомоги. Запропоновані нові моделі державної допомоги з використанням доходного цензу під час приведення тарифів у сфері комунальних послуг до економічно обгрунтованого рівня. Обгрунтовано використання чинного механізму субсидій за умови удосконалення формули розрахунків розміру субсидій з врахуванням рівня доходу домогосподарства. Запропоновано етапи реформування системи пільг та субсидій із поступовим впровадженням єдиної монетизованої адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

O. Y. Korchmit

IMPROVED SYSTEM OF SOCIAL SUPPORT FOR HOUSING FOR TARIFF REFORM IN PUBLIC UTILITIES

Summary

The mechanisms of social assistance for low-income households for housing and communal services in the European Union has analyzed. Proved the expediency of European experience adoption to provide targeted social assistance. Proposed new models of state aid using the upper limit of income during the transition to full cost recovery tariffs on housing and communal services. Substantiated the application of current subsidy mechanism providing the improvement of formulas for subsidies' calculating taking into account the upper limit of income of a household. Proposed the stages for reforming of housing subsidies and privileges system with gradual introduction of a single monetized targeted assistance for housing and communal services.

№ 12 2013, стор. 113 - 119

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 698

Відомості про авторів

О. Ю. Корчміт

заступник директора департаменту, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

O. Y. Korchmit

deputy director of department of National commission of the state public utilities regulation

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.