EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ЩОДО АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Є. В. Афанасьєв, В. Я. Нусінов

Назад

УДК: 333.532:330.341.1

Є. В. Афанасьєв, В. Я. Нусінов

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ЩОДО АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Удосконалено теорію методології дослідження інноваційних процесів національного господарства на підгрунті визначення функції технічного прогресу та її адаптації до умов сучасного ринкового господарювання суб'єкта підприємницької діяльності. Запропоновано методичні підходи, що дають можливість: провести економічну оцінку інноваційної діяльності на основі визначення типу інновації та її граничних параметрів, у межах яких досягаються раціональні значення ефективності інноваційної діяльності; оцінити ступінь інтенсифікації технічного прогресу внаслідок практичної реалізації інноваційних заходів та інноваційних проектів.

Ye. V. Afanasiev, V. Ya. Nusinov

THEORETICAL ASSUMPTION FORMATION ON HARDWARE IMPLEMENTATION OF RESEARCH INNOVATION PROCESSES OF NATIONAL ECONOMY

Summary

Theory of research methodology of innovation processes of the national economy is improved on the basis of the function of technological progress and its adaptation to modern market economy entrepreneur is made. Methodological approaches are proposed to make economic assessment of innovation based on the type of innovation and its boundary parameters within which rational values of innovation efficiency are achieved. The degree of intensification of technological progress as a result of the practical implementation of innovative measures is assessed and innovative project is recommended.

№ 13 2013, стор. 22 - 26

Кількість переглядів: 682

Відомості про авторів

Є. В. Афанасьєв

д. е. н., професор з менеджменту, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет

Ye. V. Afanasiev

Doctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University


В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет

V. Ya. Nusinov

Doctor of Economics, Professor, member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Head of the Department of Accounting, Auditing and Financial Analysis Rig National University, Kryvyi Rih National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.