EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
Я. І. Юрик, І. Л. Жук

Назад

УДК: 331.5.024.5

Я. І. Юрик, І. Л. Жук

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Грунтуючись на ціннісно-орієнтованому підході до управління, уточнено зміст поняття "державна кадрова політика". Визначено механізм державної кадрової політики. Розроблено методичні підходи до формування держаної кадрової політики, що підвищують результативність останньої та мінімізують ризики при реалізації основних напрямів стратегії державної кадрової політики в Україні.

Y. I. Yurik, I. L. Zhuk

MECHANISM OF FORMATION AND REALIZATION OF THE STATE PERSONNEL POLICY

Summary

Based on to valued-oriented going near a management, maintenance of concept "state personnel policy". The mechanism of the state personnel policy is defined. Developed methodical approaches to the formation of the state personnel policy, increase effectiveness last and minimize risks during realization of the main directions of the Strategy of state personnel policy in Ukraine.

№ 13 2013, стор. 48 - 54

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 607

Відомості про авторів

Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Y. I. Yurik

Ph.D. in economics, senior researcher, associate professor of department of management a personnel and economies of labour, National university of food technologies, Kyiv


І. Л. Жук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

I. L. Zhuk

Ph.D. in economics,senior researcher, senior research worker of department of social problems of labour-market, Institute of demography and social survey is the name of M.V. Ptukha NAS of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.