EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. Б. Медвідь, Т. В. Савчук, І. М. Негрич

Назад

УДК: 657:339.3

І. Б. Медвідь, Т. В. Савчук, І. М. Негрич

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті визначено види ліцензій на право здійснення торгівельної діяльності і відповідні нормативні акти, що визначають порядок їх ліцензування. Дана критична оцінка існуючому порядку відображення таких ліцензій в обліку та запропоновано удосконалений варіант бухгалтерського обліку і відображення в фінансовій звітності операцій придбання та списання торгівельних ліцензій. Це дозволить відображати у фінансовій звітності реальну вартість ліцензій, не завищуючи при цьому вартість активів. Це унеможливить завищення вартості активів при відображенні у фінансовій звітності реальної вартості ліцензій. Такий порядок обліку ліцензій дозволить підвищити достовірність результатів аналізу фінансового стану підприємства.

I. B. Medvid, Т. V. Savchuk, I. M. Negrich

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING LICENSES FOR TRADING ACTIVITIES

Summary

The types of licenses for commercial activities and regulations governing of its licensing have been defined. The critical assessment of the current display order of licenses in accounting has been given. An improved version of accounting and showing of transactions of purchase and cancellation of trading licenses in the financial statements have been proposed. It will prevent overvaluation of assets in the financial statements display the real value of licenses. This accounting licenses procedure will increase the reliability of the analysis of company's financial condition.

№ 13 2013, стор. 69 - 72

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 288

Відомості про авторів

І. Б. Медвідь

асистент кафедри обліку і аудиту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

I. B. Medvid

Teaching assistant Professor, Department of Accounting and Auditing Ivano-Frankivs'k National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk


Т. В. Савчук

доцент кафедри обліку і аудиту, Івано-Франківський національний технічний університет

Т. V. Savchuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Accounting and Auditing, Ivano-Frankivs'k National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk


І. М. Негрич

доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

I. M. Negrich

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Accounting, Department of Accounting and Auditing, Ivano-Frankivs'k National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.