EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕГРОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
О. М. Шевцов

Назад

УДК: 351:004:001.1

О. М. Шевцов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕГРОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Анотація

У статті проаналізовані загальні характеристики та пріоритетні завдання щодо побудови інтегрованої архітектури електронних комунікацій органів державної влади, що представлена як сукупність взаємопов'язаних компонентів: методик, технологій, даних, сервісів, персоналу, бізнес-процесів, що забезпечують працездатність елементів ІТ-інфраструктури. Важливим фактором розвитку електронних комунікацій в Україні повинна стати нова державна політика щодо інформатизації органів державної влади, яка спирається на стандартизовані методи розробки та впровадження інтегрованих систем.

O. M. Shevtsov

THE GENERAL CHARACTERISTICS OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS' INTEGRATED ARCHITECTURE OF THE STATE GOVERNMENT BODIES

Summary

The article provides analysis of general characteristics and priority tasks on forming of integrated architecture of electronic communications of state authorities, represented in the form of complex of interrelated components: methods, technologies, data, services, personnel, and business-processes, which secure operating capacity of IT-infrastructure elements. The important factor of the electronic communications in Ukraine should be the new state politics ref the information of the state government bodies which is based on the standardized methods of the development and implementation of the integrated systems.

№ 13 2013, стор. 120 - 125

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 711

Відомості про авторів

О. М. Шевцов

здобувач кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. M. Shevtsov

applicant for master's degree Information Policy and Technologies Department, The National academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.