EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Г. В. Ортіна

Назад

УДК: 338.45

Г. В. Ортіна

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті обгрунтовані методичні підходи щодо інструментарію реалізації цільової стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості регіонів, що враховує склад та специфічні функції механізмів структурно-функціональної оптимізації регіональної політики. Проведено розмежування об'єктивних регуляторів і суб'єктивного впливу на темпи економічного зростання промисловості, які відображають багатогранність регіонального економічного інтересу при афіліації окремих регіональних промислових комплексів у інтегрований міжрегіональний промисловий комплекс на єдиній стратегічній основі.

G. Ortina

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF TARGETED INTERVENTIONS INNOVATIVE INVESTMENT ECONOMICS DEVELOPMENT

Summary

In the article the methodical approaches to the implementation of tools targeted strategy of innovation and investment industry development regions, taking into account the structure and function of specific mechanisms of structural and functional optimization of regional policy. A distinction regulators objective and subjective effects on economic growth of industry, reflecting the diversity of regional economic interest in the affiliation of separate regional industrial complexes in an integrated interregional industrial complex on a single strategic framework.

№ 15 2013, стор. 25 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 462

Відомості про авторів

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

G. Ortina

doctoral student, Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.