EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
С. М. Ткач

Назад

УДК: 332.1:330.322

С. М. Ткач

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

Представлено модель прийняття управлінських рішень залежно від ступеню ризику інвестиційної діяльності в регіоні. Удосконалено організаційний механізм управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні, в рамках якого доведено доцільність створення спеціалізованого Агентства управління інвестиційними ризиками "Ризик-Інвест". Побудовано шкалу рейтингу рівня інвестиційних ризиків у регіоні. Розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення управління ризиками інвестиційної діяльності у Львівській області.

S. Tkach

IMPROVING OF RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE REGION (FOR EXAMPLE LVIV REGION)

Summary

The model of management decision making based on the risk level of investment activity in the region is presents. The institutional mechanism of risk management of investment activities in the region is improved, in which proved the feasibility of establishing a specialized Agency of management of investment risk "Risk-Invest". The scale rating of investment risks in the region is constructed. Practical recommendations to improve risk management of investment activities in the Lviv region was work out.

№ 15 2013, стор. 28 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1465

Відомості про авторів

С. М. Ткач

провідний інженер відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

S. Tkach

senior engineer in the development of productive sectors of the region and investment, Institute for Regional Recearches of NAS of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.