EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
Т. І. Дьолог

Назад

УДК: 658.012

Т. І. Дьолог

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті висвітлюється стратегічний аналіз середовища підприємства. Розкривається сутність стратегічного аналізу, розглядаються існуючі класифікації факторів організаційного середовища і методи проведення зазначеного аналізу. Зокрема, подається характеристика SWOT-аналізу, його переваги і недоліки. Висвітлюється сутність матричного методу Бостонської консультативної групи, а також основні етапи здійснення портфельного аналізу.

T. Dyolog

STRATEGIC ANALYSIS OF ENTERPRISE SURROUNDINGS

Summary

The strategic analysis of enterprise surroundings is shown in the article. Essence of strategic analys is determined, existent classifications of factors of organizational surroundings and methods of conducting of the noted analysis are studed. In particular SWOT-analysis, its advantages and deficiencies are shown. It is considered essence of matrix method of the Boston Consulting Group and main stages of portfolio analysis realization.

№ 15 2013, стор. 46 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 782

Відомості про авторів

Т. І. Дьолог

к. е. н., завідувач кафедри економіки і менеджменту, Білоцерківська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом

T. Dyolog

the candidate of economic sciences, the head of Economy and Management Subfaculty, Interregional Academy of Personnel Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.