EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ
Н. В. Бошота

Назад

УДК: 330.322.014

Н. В. Бошота

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан розвитку сфери інноваційної діяльності в Україні. Виявлено основні проблеми активізації інноваційної діяльності та запропоновано шляхи їх подолання. Розкрито вплив інноваційної активності на економічний розвиток регіону. Сформульовано заходи з метою підвищення методів ефективності інвестиційної діяльності.

N. Boshota

INNOVATION IN UKRAINE DIRECTIONS AND ITS DEVELOPMENT

Summary

The present state of the development of innovation activity in Ukraine. The basic problem enhance innovation and the ways to overcome them. Reveals the impact of innovation activities on the economic development of the region. Formulated measures to improve methods of investment performance.

№ 15 2013, стор. 91 - 94

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 460

Відомості про авторів

Н. В. Бошота

здобувач кафедри економіки підприємства, менеджменту та логістики, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

N. Boshota

Postgraduate of business economics, management and logistics, SHEE "Uzhgorod National University," Uzhgorod

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.