EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА В УКРАЇНІ
Ю. М. Сафонов, В. Г. Євтєєва

Назад

УДК: 332.83

Ю. М. Сафонов, В. Г. Євтєєва

ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розкрита роль інвестицій для підприємств будівельної сфери. Залежно від джерела інвестицій та способу їх залучення визначено три основних механізми фінансування будівництва: ринковий, державний та змішаний. Визначені особливості та проаналізовані переваги і недоліки деяких способів залучення інвестицій у сферу житлового будівництва, які є більш контрольовані з боку держави. З огляду на зарубіжний досвід запропоновано більш активну увагу приділити розвитку іпотечного кредитування, зокрема акцентувати увагу на такі кооперативні форми житлового будівництва як ощадно-позичкові каси.

Y. Safonov, V. Evteeva

MECHANISMS OF ENGAGEMENT AND RESOURCES INVESTMENT FINASUVANNYA BUDIVNTSTVO HOUSING IN UKRAINE

Summary

This article deals with the role of investment in the construction sector enterprises. Depending on the source and method of investment attraction are three main mechanisms for financing of construction: market, state and mixed. The features and analyzes the advantages and disadvantages of some ways to attract investment in housing that is more controlled by the state. Given the international experience offered greater ashigs pay the mortgage lending zaoremo pay attention to such forms of co-operative housing as a savings and loan office.

№ 16 2013, стор. 18 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 566

Відомості про авторів

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences, Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman


В. Г. Євтєєва

здобувач, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Evteeva

аpplicant, Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.