EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ
С. Г. Нездоймінов, О. С. Пєклун

Назад

УДК: 351:338.48

С. Г. Нездоймінов, О. С. Пєклун

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Анотація

У статті визначені інституційні та економічні чинники реалізації регіональних інтересів, наукові підходи щодо інтеграції туристичної політики у регіональну стратегію економічних реформ, передумови модернізації туристичного сектору як складової соціально-економічного зростання регіону. Запропановано доповнити стратегію соціально-економічного розвитку регіону заходами щодо формування організаційно — економічного механізму управління сферою туризму.

In this article the institutional and economic factors of regional interests and scientific approaches to the integration of tourism policy in the regional strategy for economic reform, modernization prerequisites tourism sector as part of the socio-economic growth of the region. Complement the proposed strategy for socio-economic development measures to create organizational — economic mechanism of management of tourism.

S. Nezdoyminov, O. Pyeklun

INSTITUTIONAL FACTORS OF SOCIO — ECONOMIC GROWTH OF REGIONAL TOURISM SECTOR

№ 16 2013, стор. 127 - 131

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 704

Відомості про авторів

С. Г. Нездоймінов

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління туризмом, Одеський національний економічний університет

S. Nezdoyminov

Ph.D., Associate Professor of Economics and Tourism Management, National Economic University Odessa


О. С. Пєклун

старший викладач кафедри управління проектами, Одеський регіональний інститут управління НАДУ при Президентові України

O. Pyeklun

senior lecturer in project management, Odessa Regional Institute of Management NAPA the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.