EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Ю. Ю. Гурбик

Назад

УДК: 351.338.48

Ю. Ю. Гурбик

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно-туристичної сфери України в контексті державного регулювання. Визначено та проаналізовано основні проблеми розвитку рекреаційно-туристичної сфери на глобальному та національному рівнях. Обгрунтовується роль державного регулювання щодо забезпечення ефективного функціонування сфери, що досліджують у сучасних умовах її розвитку.

Y. Gurbik

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF RECREATION AND TOURISM BUSINESSES UKRAINE IN THE REGULATION

Summary

This article analyzes the current state of development of recreation and tourism Ukraine in the context of state regulation. Identified and analyzed the main problems of recreation and tourism at global and national levels. The role of government regulation to ensure the effective functioning of the scope, exploring in modern conditions of development.

№ 16 2013, стор. 132 - 137

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 609

Відомості про авторів

Ю. Ю. Гурбик

здобувач кафедри адміністративного менеджменту, Класичний приватний університет

Y. Gurbik

Researcher of the Department of Administrative Management, Classic Private University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.