EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АРГУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР СИСТЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
С. В. Князь, Р. Б. Вільгуцька, Н. М. Байдала

Назад

УДК: 654:338.4

С. В. Князь, Р. Б. Вільгуцька, Н. М. Байдала

АРГУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР СИСТЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розкрито сутність методу аргументування доцільності реорганізації чинної організаційної структури в системі інвестиційного менеджменту підприємства, який базується на критерії реалізації цілей, покладених на організаційну структуру управління підприємством загалом і окремих її підрозділів, зокрема.

S. Kniaz, R. Vilhutska, N. Baydala

ARGUMENTS PROVIDING OF REORGANIZATION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE INVESTMENT MANAGEMENT ENTERPRISES SYSTEMS

Summary

The essence of the method of reasoning appropriate of restructuring of the current organizational structure in the system of investment management company, which is based on the criteria of the objectives assigned to the organizational management structure, is revealed in the article.

№ 17 2013, стор. 6 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 417

Відомості про авторів

С. В. Князь

д. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

S. Kniaz

Doctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Ecological Policy and Managemen of Environmental Activities, Lviv Polytechnic National University


Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

R. Vilhutska

Postgraduate of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University


Н. М. Байдала

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Baydala

Postgraduate of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.