EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ БАГАТОФАКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ
М. К. Бургман

Назад

УДК: 331.5

М. К. Бургман

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ БАГАТОФАКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ

Анотація

Досліджено методологічні засади оцінки ефективності інвестицій в людський капітал на основі системи багатофакторних моделей, в яких показники ефективності інвестицій в людський капітал є факторами множниками, а результативним фактором виступає один з фінансових показників. Визначено критерії оцінки економічної ефективності інвестиційних вкладень у людський капітал, що характеризують можливість впливу інвестицій на розвиток складових елементів людського капіталу та на рентабельність виробництва, а також дозволяють простежити послідовність впливу кожного фактора на рентабельність виробництва.

M. Burgman

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INVESTMENTS INTO THE HUMAN THE CAPITAL ON SYSTEM OS-NOVYE MULTIPLE-FACTOR MODELS

Summary

Мethodological bases of an assessment of efficiency of investments into the human capital on the basis of system of multiple-factor models in which indicators of efficiency of investments into the human capital are factors multipliers are investigated, and as a productive factor one of financial performance acts. Criteria of an assessment of economic efficiency of investment investments in the human capital, influences of investments characterizing possibility on development of making elements of the human capital and on profitability of production are defined, and also allow to track sequence of influence of each factor on profitability of production.

№ 17 2013, стор. 22 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 218

Відомості про авторів

М. К. Бургман

аспірант, старший викладач кафедри економічної теорії, національної і прикладної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

M. Burgman

Graduate student, Senior Lecturer, Department of Economic Theory, National and Applied Economics, Classic Private University, Zaporozhye, Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.