EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОСТОРОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: УЗГОДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
С. І. Оліферук

Назад

УДК: 332.14:338.24

С. І. Оліферук

ПРОСТОРОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: УЗГОДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

Анотація

У статті досліджено інституції стратегічного управління просторово-економічним розвитком України та систему документів державного стратегічного планування та прогнозування. Виявлено неузгодженість стратегічних прогнозно-планових документів та функцій інституцій координації просторово-економічним розвитком України. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення інституційного та нормативно-правового забезпечення узгодження територіального та соціально-економічного прогнозування та планування.

S. Oliferuk

SPATIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE: COORDINATION SPATIAL AND SOCIO-ECONOMIC FORECASTING AND PLANNING

Summary

This paper investigates institutions the strategic management spatial-economic development of Ukraine and the system of public documents for strategic planning and forecasting. Detected inconsistencies strategic planning and forecasting documents and functions of institutions of coordination spatial and socio-economic development of Ukraine. Suggestions for improving the institutional and regulatory framework of coordination of regional and socio-economic forecasting and planning.

№ 17 2013, стор. 49 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 359

Відомості про авторів

С. І. Оліферук

молодший науковий співробітник відділу просторового економічного розвитку та місцевого самоврядування, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

S. Oliferuk

junior researcher department of spatial economic development and local self-government, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.