EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Г. В. Дмитренко

Назад

УДК: 351.82

Г. В. Дмитренко

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Анотація

Кількість країн, що запроваджують цю систему гарантування, зростає. За останні 50 років більшість країн неодноразово стикалися з кризою банківської системи, що змусило їх запровадити систему страхування банківських депозитів для захисту банківських систем від банкрутства окремих банків. У повоєнні роки у зв'язку з прагненням знайти адекватне рішення проблеми ризиків банківської діяльності, що постійно зростали внаслідок революції банківських технологій і глобалізації фінансово-економічних відносин, система гарантування вкладів була запроваджена у Норвегії (1961 р.), Канаді (1967 р.), Японії (1971 р.), Німеччині (1976 р.), Іспанії (1977 р.), Нідерландах (1979 р.), Франції (1980 р.), Великобританії (1982 р.), Швейцарії (1984 р.), Австрії (1985 р.), Угорщині (1993 р.), Болгарії (1996 р.). Восени 1999 року Держдума Російської Федерації прийняла Закон "Про державне гарантування вкладів населення в банках Російської Федерації". Тільки за останні 20 років система гарантування вкладів була запроваджена в 52 країнах, здебільшого європейських, та країнах, що розвиваються. Сьогодні всі країни Організації економічного співробітництва та розвитку, а також ряд країн, що розвиваються (Аргентина, Колумбія, Чилі, Мексика), застосовують систему страхування депозитів.

G. Dmitrenko

ACTUAL PROBLEMS OF THE DEPOSIT INSURANCE FUND FOR THE FINANCIAL SERVICES MARKET

Summary

Number of countries that have introduced this system ensure increased. Over the past 50 years, most countries have repeatedly faced with the crisis of the banking system, forcing them to implement a system of insurance of bank deposits to protect the banking system from the bankruptcy of some banks. In the postwar years, the desire to find an adequate solution to the problem of banking risks, which steadily increased as a result of banking technology revolution and globalization of financial and economic relations, deposit insurance system was introduced in Norway (1961), Canada (1967), Japan (1971), Germany (1976), Spain (1977), the Netherlands (1979), France (1980), UK (1982), Switzerland (1984) Austria (1985), Hungary (1993), Bulgaria (1996). In autumn 1999 the State Duma of the Russian Federation adopted the law "On state guarantees of deposits in the banks of the Russian Federation." Only in the last 20 years, deposit insurance system was introduced in 52 countries, mostly European and developing countries. At present, all the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development, and a number of developing countries (Argentina, Colombia, Chile, Mexico) used a system of deposit insurance.

№ 17 2013, стор. 98 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 349

Відомості про авторів

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration, Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation the areas of financial services

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.