EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ
О. В. Абакуменко, Е. А. Коренний

Назад

УДК: 347.27

О. В. Абакуменко, Е. А. Коренний

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті вміщено аналіз законодавчих актів України з питань регулювання відносин іпотеки. Основним напрямом проведеного аналізу є оцінка стратегічних орієнтирів розвитку іпотеки, закладених у нормативній базі. Констатується практична відсутність законодавчих основ державного регулювання розвитку іпотечного ринку в Україні, що призводить до зростання ризику виникнення іпотечної кризи та неконтрольованого росту цін на житло.

О. Аbаkumеnkо, E. Korennoy

STRATEGIC DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF NORMATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE RELATIONS OF A MORTGAGE IN UKRAINE

Summary

In article legal acts of Ukraine concerning regulation of the relations of a mortgage are analyzed. The main direction of the carried-out analysis is the assessment of strategic reference points of development of the mortgage, put in regulatory base. Practical lack of legislative base of state regulation of development of the mortgage market in Ukraine that causes growth of risk of emergence of a mortgage meltdown and an uncontrollable rise in prices for housing is noted.

№ 18 2013, стор. 44 - 47

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 684

Відомості про авторів

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

О. Аbаkumеnkо

candidate of economic sciences, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management


Е. А. Коренний

здобувач

E. Korennoy

the applicant

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.