EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА АПК
Я. О. Зубрицька

Назад

УДК: 331.101.262

Я. О. Зубрицька

ВИКОРИСТАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА АПК

Анотація

Автором статті здійснено оцінку факторів, що впливають на величину трудового потенціалу підприємств АПК, а також запропоновано класифікацію даних чинників за результатами дослідження. Обгрунтовано цінність інвестування як першочергового чинника формування та розвитку трудового потенціалу підприємств АПК. За допомогою методу множинної регресії побудовано математичні моделі системи управління трудовим потенціалом підприємства АПК з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

Y. Zubritska

THE APPLYING OF THE CORRELATION-REGRESSION ANALYZES IN LABOUR POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

The author conducted an appraisal of the factors that affect on the value of the labor potential of agricultural enterprises. Also a classification of these factors on the results of the study were provided. The value of investment as the primary factor of the formation and development of agricultural enterprises' labour potential is proved.Using the method of multiple regression the author made mathematical models of labour potential management system of agricultural enterprise based on their individual characteristics.

№ 18 2013, стор. 110 - 113

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 588

Відомості про авторів

Я. О. Зубрицька

старший викладач, Запорізький національний технічний університет

Y. Zubritska

major tutor of Zaporizhzhya national technical university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.