EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
С. А. Денисенко

Назад

УДК: 338.45: 332.14

С. А. Денисенко

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті обгрунтовано система ідентифікації показників оцінювання стану структури економічної системи через регіональні відтворювальні процеси, що в ній відбуваються. Її формалізація спирається на структурно-інформаційні домінанти для залучення інструментарію засобів рангової кореляції та оптимізаційних прийомів цільового перерозподілу потенціалу для концентрації зусиль на виборі найвагоміших регресорів його відтворення. Запропоновано критерій регенерації, що ідентифікує якісні параметри регіональної економічної системи, які характеризують основні, допоміжні, життєзабезпечувальні, перешкоджаючі розвитку процеси, та визначає оптимальну траєкторію її сталого розвитку.

S. Denisenko

SCIENTIFICALLY METHODICAL GOING IS NEAR EVALUATION OF INDEXES OF PUBLIC RECREATION OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

Summary

In the article grounded system of authentication of indexes of evaluation of the state of structure of the economic system through regional reproductive processes, that in it take a place. ITS formalization leans against structurally informative dominants for bringing in of tool of facilities of grade correlation and optimization receptions of having a special purpose redistribution of potential for the concentration of efforts on the choice of the most ponderable relictions of his recreation. The criterion of regeneration, which identifies the high-quality parameters of the regional economic system, which characterize basic, auxiliary, is offered, life of providing , impedimental development processes and determines an optimum trajectory it steady development.

№ 18 2013, стор. 119 - 124

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 209

Відомості про авторів

С. А. Денисенко

здобувач кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

S. Denisenko

bread-winner of department of account and audit, Аcademy of municipal administration

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.