EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
Ш. І. Ібатуллін, О. В. Степенко

Назад

УДК: 332.13

Ш. І. Ібатуллін, О. В. Степенко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано сутність та значення природно-господарських територіальних систем в сучасній науці та практиці. Сформульовано основні принципи їх зонування. Обгрунтовано сутність "центрів тяжіння", які є важливими локалізуючими елементами, що визначають напрям, можливості й пріоритети освоєння природно-господарських територіальних систем. Запропоновано структуру природно-господарської територіальної системи на основі адаптивного підходу. Наведено класифікацію центрів тяжіння, що дозволяє чіткіше окреслити зони їхнього впливу й тим самим визначити межі природно-господарських систем, а також вибрати пріоритетні напрями їх використання.

S. Ibatullin, О. Stepenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF NATURAL-ECONOMIC TERRITORIAL SYSTEMS IN UKRAINE

Summary

The essence and value of natural-economic territorial systems in a modern science and practice is analysed. Main principles of their zoning are formulated. The essence of "the attracting centers" which are important localizing elements which define a direction, possibilities and priorities of natural-economic territorial systems development is proved. The structure of natural-economic territorial system on the basis of the adaptive approach is offered. Classification of the attracting centers which allows to outline more accurately a zone of their influence is resulted and by that to define borders of natural-economic systems, and also to choose priority directions of their use.

№ 19 2013, стор. 6 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

Ш. І. Ібатуллін

д. е. н, доцент, заступник директора з науково-організаційної роботи, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

S. Ibatullin

Doctor of Economics, Docent, Deputy Director For Scientific And Organizational Work, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv


О. В. Степенко

к. е. н, с. н. с. відділу сталого землекористування Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. Stepenko

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher of Department for Sustainable Land use, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.