EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
М. М. Бричко

Назад

УДК: 336.71:005.5 (477)(043.3)

М. М. Бричко

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Анотація

У статті узагальнено концептуальні, методологічні та прикладні підходи оцінювання корпоративного управління в банку як складової системи управління діяльністю банків в системі фінансових відносин їх стейкхолдерів. Запропоновано науково-методологічний підхід до оцінювання корпоративного управління в банку на основі розрахунку інтегрального показника ефективності, його декомпозиції на організаційну й управлінську ефективність та показника резерву ефективності, що свідчить про невикористаний потенціал корпоративного управління банку, який в результаті його ігнорування, перетворюється на неефективність управління діяльністю банку в системі фінансових відносин стейкхолдерів.

M. Brychko

SYSTEMIC APPROACH TO EVALUATION OF CORPORATE GOVERNANCE EFFICIENCY AS A COMPONENT OF BANK' MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF FINANCIAL RELATIONS BETWEEN THEIR STAKEHOLDERS

Summary

The article generalized conceptual, methodological, and practical approaches to evaluating corporate governance as a component of the bank' management in the system of financial relations of their stakeholders. A scientific and methodological approach to the evaluation of corporate governance in the bank on the basis of calculating the integral efficiency indicator, its decomposition on the operational and management efficiency and indicator of efficiency reserve that shows the unused potential of corporate governance of the bank, that in case of its ignorance will converted into inefficiency of bank's management in the system of financial relations their stakeholders, suggested.

№ 19 2013, стор. 53 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 373

Відомості про авторів

М. М. Бричко

викладач-стажист кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

M. Brychko

Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine, Sumy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.