EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Я. Ю. Орленко

Назад

УДК: 351:338.432

Я. Ю. Орленко

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

В статті розкрито стратегічну значимість і специфічні особливості аграрного сектора економіки, що обумовлюють необхідність інвестування в неї не тільки для отримання доходу і задоволення інших суто економічних інтересів, а і для забезпечення соціального та екологічного благополуччя; обгрунтовано необхідність прямої і опосередкованої участі держави в інвестуванні і розвитку аграрного сектора економіки країни; доповнено класифікацію інвестицій в аграрному секторі економіки за комплексом специфічних ознак.

Y. Orlenko

FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION BY FOOD SUPPLY IN THE CONTEXT OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT PROCESSES IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Summary

In article the strategic importance and specific features of agrarian sector of economy is opened cause need of investment in it not only for obtaining the income and satisfaction of other purely economic interests, but also for ensuring social and ecological wellbeing; need of a straight line and indirect participation of the state in investment and developments of agrarian sector of national economy is proved; classification of investments in agrarian sector of economy on a complex of specific signs is added.

№ 19 2013, стор. 118 - 123

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 426

Відомості про авторів

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

Y. Orlenko

Ph.D. Doctoral Student, Donetsk State University of Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.