EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ: РАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
Н. М. Єфіменкова

Назад

УДК: 351.82(477):330.341.1

Н. М. Єфіменкова

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ: РАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Анотація

Досліджено особливості трансформації державного управління інвестиційно-інноваційною сферою в Україні в історичній ретроспективі. Розкрито сутність інноваційного розвитку в контексті державного управління. Виділено етапи становлення і розвитку державного управління інвестиційно-інноваційними процесами.

N. Yefimenkova

PUBLIC ADMINISTRATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE: SOVIET EXPERIENCE AND MODERN REALITIES

Summary

In the article the features of the transformation public administration of investment and innovation sphere in Ukraine in historical retrospective. The essence of innovation development in the context of public administration has been defined. Stages of establishment and development of public administration of investment and innovation processes are highlighted.

№ 19 2013, стор. 134 - 138

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 738

Відомості про авторів

Н. М. Єфіменкова

аспірант кафедри економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

N. Yefimenkova

Postgraduate of the Department of Economy and Regional Economic Policy Dnipropetrovs'k Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.