EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСИМЕТРІЇ У РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ МОНОПОЛІЙ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
В. Є. Реутов, В. В. Силкін

Назад

УДК: 338.45 (477)

В. Є. Реутов, В. В. Силкін

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСИМЕТРІЇ У РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ МОНОПОЛІЙ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті дано оцінку стану та розвитку кластерів вертикально інтегрованих монополій у регіонах України у передкризовий, кризовий та посткризовий періоди. Виявлено основні тенденції розвитку регіональних кластерів у нафтогазовій промисловості, у галузі видобутку твердих корисних копалин, у т.ч. готового вугілля, виробництва, розподілення та передачі електроенергії. Авторами встановлено соціально-економічні диспропорції у розвитку кластерів вертикально інтегрованих монополій у регіонах України.

V. Reutov, V. Silkin

SOCIO-ECONOMIC ASYMMETRIES IN THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS OF VERTICALLY INTEGRATED MONOPOLIES IN THE REGIONS OF UKRAINE

Summary

In the article the assessment of the state and development of clusters of vertically integrated monopolies in the Ukraine's regions in the pre-crisis, crisis and post-crisis periods is given. The basic trends in the development of regional clusters are identified in the oil and gas industry, in the mining of solid minerals, including ready coal production, in the power generation, distribution and transmission. The author determines the socio-economic disproportions in the development of clusters of vertically integrated monopolies of Ukraine's regions.

№ 20 2013, стор. 36 - 43

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 767

Відомості про авторів

В. Є. Реутов

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Reutov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the International Economics Chair and Director, Crimean Economic Institute of SHEE "Kyiv National Economic University named after V. Hetman"


В. В. Силкін

асистент кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Silkin

Assistant of the International Economics Chair and Director, Crimean Economic Institute of SHEE "Kyiv National Economic University named after V. Hetman"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.